Dịch vụ Youtube

Tăng tính tương tác của video, thu hút thêm lượt xem và tăng khả năng được tìm thấy trên YouTube. Video trở nên phổ biến và chuyên nghiệp, tạo được sự cạnh tranh, kết nối được nhiều mạng xã hội và cả nhà tài trợ.