CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

  ❧❧✹❧

  HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

  Hôm Nay Ngày

  Chúng tôi gồm:

  ĐẠI DIỆN BÊN A:  Nguyễn Thanh Thái

  Điện thoại:    0703333318

  Gmail:    hotro@ntc.media

  Địa chỉ  : F11, KDC Bình Nhựt, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

  ĐẠI DIỆN BÊN B:

  Họ Và Tên:

  Điện thoại:

  Điện thoại:

  Địa chỉ:

  Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng thiết kế website với các điều khoản cụ thể như sau:

  Điều 1: Phạm vi hợp đồng Bên A thiết kế Website cho Bên B phù hợp với các yêu cầu được nêu ra trong Hợp đồng này.

  Điều 2: Chức năng và nội dung: Bên A thực hiện thiết kế website cho Bên B theo các hạng mục sau đây :

  STT

  Hạng mục

  Chi tiết

  1

  Website 

  Thiết kế giống bố cục

  2

  Thời gian

  3 ngày

  3

  Hổ trợ

  24/7/365

  4

  Tặng ảnh baner

  3 ảnh

  5

  Tối ưu chuẩn seo

  100%

  6

  Tối ưu cho mobile

  100%

  7

  Tối ưu tốc độ trang website

  100%

  8

  Bảo hành

  48 tháng

  9

  Bàn giao

  Source code và video hướng dẫn

  Điều 3: Giá trị hợp đồng Tổng giá trị hợp đồng (bằng số): 000.000 đồng (bằng chữ): ...đồng.

  Điều 4: Phương thức thanh toán và tiến độ Tiến độ thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng đồng Việt Nam và thanh toán (0 2) hai lần :

   - Khởi động dự án: 000.000 VNĐ (../../2023) trước khi bắt đầu thực hiện thiết kế giao diện

   - Hoàn Thành: 000.000 VNĐ (../../2023) sau khi đã hoàn thành website Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo thông tin Bên A cung cấp.

   - Ngân hàng: Vietcombank

   - Chủ thẻ: Nguyễn Thanh Thái

   - STK: 1011000643548

  Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

  Bên A: Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc dưới đây.

  5.1. Vào cùng thời điểm là ngày ký biên bản nghiệm thu Website, Bên A bàn giao toàn bộ sản phẩm cho Bên B kèm theo tất cả các tài liệu liên quan đến hệ thống và website bao gồm: Mã nguồn, Video hướng dẫn, Tài khoản quản trị cao nhất.

  5.2. Đảm bảo trong mọi lúc Hệ thống Quản lý Website luôn ở tình trạng làm việc tốt và thích hợp cho các nhu cầu sử dụng đã được quy định trong Hợp đồng.

  5.3. Có trách nhiệm giữ bí mật toàn bộ các thông tin liên quan được lưu trữ trên Hệ thống Quản lý Website và thông tin do Bên B cung cấp trong thời gian thực hiện Hợp đồng.

  Bên B:

  5.4. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho Bên A thực hiện hợp đồng bao gồm: Thông tin doanh nghiệp, Địa chỉ, Google Maps, Hotline, Fanpage (Nếu có)

  5.5. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không thoả mãn điều 5.3 của hợp đồng.

  5.6. Tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc do Bên A thực hiện.

  5.7. Thực hiện các nghĩa vụ tổ chức phối hợp với Bên A trong quá trình triển khai.

  5.8. Thanh toán cho Bên A sau khi đã hoàn thành phần công việc theo quy định của Hợp đồng.

  5.9. Bên B không được phép cung cấp sản phẩm của bên A cho 1 bên thứ 3 nào khác khi chưa được phép của bên A.

  Điều 6: Phương thức bàn giao và đào tạo:

  6.1. Toàn bộ website sau khi đã thực hiện sửa đổi sẽ được bàn giao và nghiệm thu với bên B với đầy đủ các hạng mục đã đề ra.

  6.2. Bên A cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản đăng nhập quản trị lại cho bên B và các thông tin khác liên quan đã nêu trong điều 5.4 6.3. Bên A hướng dẫn cho bên B sử dụng (Nếu có vấn đề không hiểu nằm trong các hạng mục đã thực hiện)

  Điều 7: Bảo hành

  7.1. Bên A đảm bảo rằng hệ thống sẽ được cung cấp là các sản phẩm được nâng cấp đảm bảo đầy đủ các chức năng yêu cầu như trong Điều 2 của hợp đồng này, có tính ổn định và đồng bộ của chương trình Quản lý Website trong quá trình khai thác và vận hành.

  7.2. Bên A sẽ bảo hành cho bên B trong vòng 48 tháng nếu website xảy ra những lỗi nằm trong những hạng mục mà bên A đã sửa chữa cho bên B.

  7.3. Bên B chỉ được bảo hành khi website của bên B bị lỗi các hạng mục mà bên A đã chỉnh sửa. Bên A có quyền từ chối bảo hành khi các vấn đề lỗi là do nguyên nhân sử dụng từ bên B, Hoặc bên A chứng minh được website bị lỗi là do bên B đã gây ra.

  7.4 Bên A sẽ từ chối bảo hành nếu website Bên B bị lỗi do Ảnh hưởng từ các website khác cùng hệ thống, một lỗi mới không nằm cùng hạng mục mà bên A đã sửa chữa, lỗi do bên B để lộ thông tin.

  7.5 Bên A có quyền báo giá chi phí nếu các vấn đề phát sinh nằm ngoài điều khoản hợp đồng này.

  7.6 Bên A có quyền từ chối bảo hành và sửa chữa nếu bên B vi phạm vào nội dung của mục 5.9.

  Điều 8: Các điều khoản chung:

  8.1. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

  - Hợp đồng đã hoàn thành mà không bên nào có khiếu nại.

  - Lý do bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn,… làm một trong các bên tham gia hợp đồng không còn khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng.

  - Vi phạm nghiêm trọng hợp đồng: Bao gồm các vi phạm ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

  8.2. Hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm của mình về việc ký và thực hiện hợp đồng này.

  8.3. Những thay đổi khác được thoả thuận trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục kèm theo.

  8.4. Khi có phát sinh về nội dung và chức năng trong quá trình nâng cấp (nằm ngoài hợp đồng) thì bên B phải bổ sung thêm phí phát sinh cho Bên A

  8.5. Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở thoả thuận với tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp không giải quyết được sẽ đưa ra trọng tài kinh tế, phán quyết của trọng tài là quyết định chung thẩm buộc hai bên phải tuân theo.

  Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

  9.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký

  9.2. Thời gian thực hiện hợp đồng là 3 ngày kể từ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  ĐẠI DIỆN BÊN A

  THAI

  NGUYỄN THANH THÁI

  ĐẠI DIỆN BÊN B
  ❧❧✹❧