WEBSITE CƠ BẢN

3.500.000 VND

Giao diện theo mẫu và tuỳ biến

Tặng 2GB dung lượng

Tặng tên miền 1 năm (.com .net)

Tặng SSL 1 năm

Tặng 3 ảnh banner

Bảo hành 48 tháng

Tương thích mobile

Hệ quản trị nội dung (CMS)

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Video hướng dẫn quản trị

Bàn giao source code

  Giới thiệu dịch vụ

  Tin tức, bài viết

  Backup data

  Bảo mật dữ liệu

   Tối ưu tốc độ website

   Tối ưu chuẩn SEO

   Logo thương hiệu

WEBSITE PRO

5.500.000 VND

Giao diện theo mẫu và tuỳ biến

Tặng 2GB dung lượng

Tặng tên miền 1 năm (.com .net)

Tặng SSL 1 năm

Tặng 5 ảnh banner

Bảo hành 48 tháng

Tương thích mobile

Hệ quản trị nội dung (CMS)

Đa ngôn ngữ

Video hướng dẫn quản trị

Bàn giao source code

  Giới thiệu dịch vụ

  Tin tức, bài viết

  Backup data

  Bảo mật dữ liệu

  Tối ưu tốc độ website

   Tối ưu chuẩn SEO

   Logo thương hiệu

WEBSITE PRO PLUS

8.500.000 VND

Giao diện theo mẫu và tuỳ biến

Tặng 4GB dung lượng

Tặng tên miền 1 năm (.com .net)

Tặng SSL 1 năm

Tặng 5 ảnh banner

Bảo hành 48 tháng

Tương thích mobile

Hệ quản trị nội dung (CMS)

Đa ngôn ngữ

Video hướng dẫn quản trị

Bàn giao source code

  Giới thiệu dịch vụ

  Tin tức, bài viết

  Backup data

  Bảo mật dữ liệu

  Tối ưu tốc độ website

  Tối ưu chuẩn SEO

  Logo thương hiệu

THIẾT KẾ THEO MẪU
    THIẾT KẾ THEO MẪU