CHĂM SÓC FANPAGE CƠ BẢN

4.000.000 VND

Tạo Fanpage

Thiết kế ảnh bìa/avatar

Viết bài Fanpage: 20 bài/Tháng

Tăng follow: 200 follow/Tháng

Tăng like: 200 like/Tháng

Video content: 3 video/Tháng

Kịch bản nội dung chat

Thiết kế khung nhận diện thương hiệu

Thiết kế ảnh bài đăng chuẩn thương hiệu

Báo cáo tiến độ cuối tháng

Hợp đồng: 3 tháng

QUẢN TRỊ FANPAGE PRO

6.000.000 VND

Tạo Fanpage

Thiết kế ảnh bìa/avatar

Viết bài Fanpage: 25 bài/Tháng

Tăng follow: 500 follow/Tháng

Tăng like: 500 like/Tháng

Video content: 4 video/Tháng

Kịch bản nội dung chat

Thiết kế khung nhận diện thương hiệu

Thiết kế ảnh bài đăng chuẩn thương hiệu

Báo cáo tiến độ cuối tháng

Chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu

Hợp đồng: Trao đổi thêm

QUẢN TRỊ FANPAGE DOANH NGHIỆP

8.000.000 VND

Tạo Fanpage

Thiết kế ảnh bìa/avatar

Viết bài Fanpage: 30 bài/Tháng

Tăng follow: 1000 follow/Tháng

Tăng like: 1000 like/Tháng

Video content: 5 video/Tháng

Kịch bản nội dung chat

Thiết kế khung nhận diện thương hiệu

Thiết kế ảnh bài đăng chuẩn thương hiệu

Báo cáo tiến độ cuối tháng

Chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu

Bài review + Hội nhóm

Hợp đồng: Trao đổi thêm